Yeterlilik Kodu

TR0010221900

Yeterlilik Adı
Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Seyahat, turizm ve boş zaman
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:5249

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Araç Kiralama Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çalışma alanları ve süreçlerinde alınması gereken İSG ile ilgili önlemleri açıklar.
 • Çalışma alanları ve süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile bunlara karşı alınması gereken önlemleri açıklar.
 • Çalışma alanları ve süreçlerindeki olası acil durumları ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri açıklar.
 • Çevre koruma ile ilgili gereklilikleri açıklar.
 • Çevre koruma yöntemlerini açıklar .
 • Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.
 • Uygulama sürecinde ve çalışma ortamındaki kalite ve mesleki gelişim gerekliliklerini açıklar.
 • Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar.
 • Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gerekliliklerini sıralar.
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri açıklar. 
 • Kişisel bakım ve hijyen kurallarını uygular.
 • Kişisel bakım ve hijyen kurallarını açıklar.
 • İşletmeninin belirlediği kurallara uyar.
 • Çalışma alanını kiralamaya hazırlar.
 • Ofisin genel temizliğini kontrol eder.
 • Ofiste bulunan malzemelerin uygunluğunu kontrol eder.
 • Filo kontrolü yapar.
 • Hazır olan, serviste olan, servise gidecek ve dönecek olan araçların takibini yapar.
 • Araçların temizliğinin kontrolünü yapar.
 • Karayolları mevzuatına uygun olarak araçların kontrolünü yapar.
 • Rezervasyonları kontrol eder.
 • Araç sınıfına göre rezervasyonları eşleştirir.
 • Rezervasyon içeriğini kontrol eder.
 • Kiralama öncesi iş organizasyonu işlemlerini İSG kurallarına göre uygular.
 • Çalışma alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri İSG mevzuatına göre uygular.
 • Çalışma alanında kullandığı makina ve ekipmanı İSG mevzuatına uygun kullanır.
 • Müşteriyi karşılayarak kiralama şartları hakkında bilgilendirir.
 • Müşteriyi ayakta ve güler yüzle karşılar.
 • Müşteri ihtiyaçlarını belirler.
 • Müşteriye araç kiralama fiyatlarını ve koşullarını ifade eder.
 • Müşteriden kiralama belgelerini talep ederek kontrollerini sağlar.
 • Kira sözleşmesi düzenler.
 • Müşteriyi sigorta, kira sözleşmesi, KVKK ve Ticari İletişim Metni hakkında bilgilendirir.
 • Kira sözleşmesini, KVKK ve Ticari İletişim Metnini hazırlayarak müşteriye imzalatır.
 • Araç kira bedeli ve depozito tahsilatını gerçekleştirir.
 • Kiralık Araç Bildirim Sistemine müşteri ve araç bilgilerinin girişini yapar.
 • Aracın müşteriye teslimini gerçekleştirir.
 • Müşteriye aracın tanıtımını yapar.
 • Müşteriyle birlikte aracın kontrolünü yaparak kayıt altına alıp teslim eder.
 • Aracın müşteride bulunduğu süredeki işlemleri gerçekleştirir.
 • Müşteri talebine göre kiralama sürelerini günceller.
 • Arıza durumunda yapılması gerekenleri uygular.
 • Aracın kazaya karışması durumundaki yasal işlemleri gerçekleştirir.
 • Aracın çalınması durumundaki işlemleri gerçekleştirir. 
 • Aracı müşteriden teslim alır.
 • Müşteriyi ayakta ve güler yüzle karşılar.
 • Müşteriden araç hakkında geri bildirim alarak araç kontrolünü müşteri ile birlikte yaparak “Araç Teslim Formu”nu doldurur.
 • Hasarlı aracın müşteriden teslim alınmasında yapılması gereken işlemleri gerçekleştirir.
 • Kiralık Araç Bildirim Sistemine müşteri ve araç bilgilerine ilişkin dönüş işlemlerini yapar.
 • Otoyol geçiş ücretleri ve trafik cezalarını kontrol eder.
 • Sözleşmeyi kapatarak varsa depozitoyu müşteriye iade eder.
 • Kiralama sonrası resmi belgeleri hazırlar.
 • Faturayı keserek ilgili birime teslim eder.
 • Damga vergisinin ödenmesi için “Kira Sözleşmesini” ilgili birime iletir.
 • Pos cihazı üzerinden gün sonu işlemlerini gerçekleştirir.
 • Belgelerin arşiv kayıtlarını oluşturur. (Kapanan sözleşmeler, fatura, damga vergisi vb.)
 • İşlemlerini İSG kurallarına göre uygular.
 • Çalışma alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri İSG mevzuatına göre uygular.
 • Çalışma alanında kullandığı makina ve ekipmanı İSG mevzuatına uygun kullanır.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Araç Kiralama Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıBirim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi, sınavın başarıldığı tarihten itibaren (1) yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 1 yılı geçemez. Birimin elde edilebilmesi için adayların birimde tanımlanan tüm sınavlardan başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu meslek için zorunlu yeterliliktir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0010221900


Yeterlilik Adı
Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:5249


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:5249


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Araç Kiralama Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çalışma alanları ve süreçlerinde alınması gereken İSG ile ilgili önlemleri açıklar.
 • Çalışma alanları ve süreçlerindeki olası tehlike ve riskler ile bunlara karşı alınması gereken önlemleri açıklar.
 • Çalışma alanları ve süreçlerindeki olası acil durumları ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri açıklar.
 • Çevre koruma ile ilgili gereklilikleri açıklar.
 • Çevre koruma yöntemlerini açıklar .
 • Atık yönetimine yönelik işlemleri açıklar.
 • Uygulama sürecinde ve çalışma ortamındaki kalite ve mesleki gelişim gerekliliklerini açıklar.
 • Uygulama süreçlerinin kalitesinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik uygulamaları açıklar.
 • Çalışma alanında bulunan iş ekipmanının kalite gerekliliklerini sıralar.
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri açıklar. 
 • Kişisel bakım ve hijyen kurallarını uygular.
 • Kişisel bakım ve hijyen kurallarını açıklar.
 • İşletmeninin belirlediği kurallara uyar.
 • Çalışma alanını kiralamaya hazırlar.
 • Ofisin genel temizliğini kontrol eder.
 • Ofiste bulunan malzemelerin uygunluğunu kontrol eder.
 • Filo kontrolü yapar.
 • Hazır olan, serviste olan, servise gidecek ve dönecek olan araçların takibini yapar.
 • Araçların temizliğinin kontrolünü yapar.
 • Karayolları mevzuatına uygun olarak araçların kontrolünü yapar.
 • Rezervasyonları kontrol eder.
 • Araç sınıfına göre rezervasyonları eşleştirir.
 • Rezervasyon içeriğini kontrol eder.
 • Kiralama öncesi iş organizasyonu işlemlerini İSG kurallarına göre uygular.
 • Çalışma alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri İSG mevzuatına göre uygular.
 • Çalışma alanında kullandığı makina ve ekipmanı İSG mevzuatına uygun kullanır.
 • Müşteriyi karşılayarak kiralama şartları hakkında bilgilendirir.
 • Müşteriyi ayakta ve güler yüzle karşılar.
 • Müşteri ihtiyaçlarını belirler.
 • Müşteriye araç kiralama fiyatlarını ve koşullarını ifade eder.
 • Müşteriden kiralama belgelerini talep ederek kontrollerini sağlar.
 • Kira sözleşmesi düzenler.
 • Müşteriyi sigorta, kira sözleşmesi, KVKK ve Ticari İletişim Metni hakkında bilgilendirir.
 • Kira sözleşmesini, KVKK ve Ticari İletişim Metnini hazırlayarak müşteriye imzalatır.
 • Araç kira bedeli ve depozito tahsilatını gerçekleştirir.
 • Kiralık Araç Bildirim Sistemine müşteri ve araç bilgilerinin girişini yapar.
 • Aracın müşteriye teslimini gerçekleştirir.
 • Müşteriye aracın tanıtımını yapar.
 • Müşteriyle birlikte aracın kontrolünü yaparak kayıt altına alıp teslim eder.
 • Aracın müşteride bulunduğu süredeki işlemleri gerçekleştirir.
 • Müşteri talebine göre kiralama sürelerini günceller.
 • Arıza durumunda yapılması gerekenleri uygular.
 • Aracın kazaya karışması durumundaki yasal işlemleri gerçekleştirir.
 • Aracın çalınması durumundaki işlemleri gerçekleştirir. 
 • Aracı müşteriden teslim alır.
 • Müşteriyi ayakta ve güler yüzle karşılar.
 • Müşteriden araç hakkında geri bildirim alarak araç kontrolünü müşteri ile birlikte yaparak “Araç Teslim Formu”nu doldurur.
 • Hasarlı aracın müşteriden teslim alınmasında yapılması gereken işlemleri gerçekleştirir.
 • Kiralık Araç Bildirim Sistemine müşteri ve araç bilgilerine ilişkin dönüş işlemlerini yapar.
 • Otoyol geçiş ücretleri ve trafik cezalarını kontrol eder.
 • Sözleşmeyi kapatarak varsa depozitoyu müşteriye iade eder.
 • Kiralama sonrası resmi belgeleri hazırlar.
 • Faturayı keserek ilgili birime teslim eder.
 • Damga vergisinin ödenmesi için “Kira Sözleşmesini” ilgili birime iletir.
 • Pos cihazı üzerinden gün sonu işlemlerini gerçekleştirir.
 • Belgelerin arşiv kayıtlarını oluşturur. (Kapanan sözleşmeler, fatura, damga vergisi vb.)
 • İşlemlerini İSG kurallarına göre uygular.
 • Çalışma alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri İSG mevzuatına göre uygular.
 • Çalışma alanında kullandığı makina ve ekipmanı İSG mevzuatına uygun kullanır.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Araç Kiralama Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.


Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Başarma Şartları
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi, sınavın başarıldığı tarihten itibaren (1) yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı 1 yılı geçemez. Birimin elde edilebilmesi için adayların birimde tanımlanan tüm sınavlardan başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu meslek için zorunlu yeterliliktir.


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0010221900

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasTravel, tourism and leisure
National Occupation Classification -
CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0010221900


Qualification Title

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address