TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterliliklerde kullanılacak TYÇ Logosu güncellenmiştir.

Türkiye Yeterlilik Çerçevesine (TYÇ) yerleştirilen yeterliliklerde kullanılacak TYÇ Logosu, 6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 44. toplantısında güncellenmiştir.

Yeni kararla birlikte TYÇ’ye yerleştirilen yeterliliklere ait diploma ekleri, transkriptler ve mezun belgelerinde kullanılacak TYÇ Logosu, yeterliliğe özgü bir QR koda sahip olacak şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yeniden tasarlanmıştır.

TYÇ’ye yerleşen yeterliliklere ait belgelerde de her bir yeterlilik için ayrı olarak geliştirilen karekodlu TYÇ Logoları kullanılabilecektir. TYÇ Logosunda yer alan karekod aracılığıyla Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanının söz konusu yeterliliğe ait sayfasına erişim sağlanmakta böylece ilgililere yeterliliğin TYÇ’ye yerleşme durumuna yönelik kontrol ve yeterliliğe ilişkin öğrenme kazanımları, kalite güvence koşulları, ilerleme yolları gibi birçok detaylı bilgiye erişim imkânı sunulmaktadır. Logolar sorumlu kurumun tercihine göre Türkçe ve İngilizce olarak kullanılabilecektir.

TYÇ; 2017 yılında AYÇ ile referanslandırılmıştır buna göre TYÇ logosu kullanmaya hak kazanan yeterlilikler AYÇ’ye açık bir referans taşımaktadır. Bu referans yeterliliklerin otomatik tanınması anlamına gelmemekte yeterliliklerin yurtdışında daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. TYÇ logosu kullanmaya hak kazanan yeterliliklerin üzerinde AYÇ için ayrıca bir logo kullanımına ihtiyaç bulunmamakta olup belgeler TYÇ Logosunun Kullanımına ilişkin Usul Esaslar ile Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında düzenlenmelidir.

TYÇ'ye yerleştirilen yeterliliklere bağlantıdan ulaşabilirsiniz.