Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu Lansman Programı, 14 Haziran 2023 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik (ÇSGB) Bakan Yardımcıları Sayın Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN ve Faruk Özçelik’in teşrifleri ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), TYÇ Yönetim Yapıları ve yükseköğretim kurumlarından 180’i aşkın temsilcinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmaları Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Cemal Cihan Coşkun, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ve TYÇ Kurulu Başkanı Nazan Şener, YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Halim Haldun GÖKTAŞ ve ÇSGB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN tarafından gerçekleştirildi.

Sayın ALPKAN konuşmasında mesleki yeterliliklerin önemine vurgu yaparak TYÇ Logosunun mezuniyet belgelerinde kullanılmasının işgücü piyasasına yönelik etkilerinden ve avantajlarından bahsetti.

Programın ilk bölümünde TYÇ Logosuna ilişkin tanıtım filmi gösterimi gerçekleştirilmiş ve mezuniyet belgelerinde bu yıl ilk kez TYÇ Logosu kullanacak 40 farklı yükseköğretim kurumuna anı plaketi takdimi yapıldı. TYÇ'nin eğitim ve yeterlilikler sistemimize yönelik reformist etkileri ve TYÇ Logosu kullanımının sağlayacağı avantajlar konusunda bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Programın ikinci bölümünde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Bağlamında Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı Uyum Süreci ve Kalite Güvencesi Süreçleri hakkında panel oturumu düzenlendi.

Panel oturumu MYK Başkan Yardımcısı Mehmet ORDUKAYA yönetiminde MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı ve MYK Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep ALTIN, YÖK Temsilcisi Dr. Aslı GÜNAY, YÖKAK ve TYÇ Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU ve MYK Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Dairesi Başkanı Nesrin Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Oturum kapsamında sürece yönelik farklı kurumların görev ve sorumlulukları tartışıldı.

 

Lansman programına katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor ve TYÇ Logolarının mezuniyet belgelerinde yer alacağı yeni dönemin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.