Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai kararları almak ve temsilcisi oldukları kurumlarda kararların uygulanmasını sağlamak üzere oluşturulan TYÇ Koordinasyon Kurulu Dördüncü Toplantısı 19 Aralık 2023 tarihinde MYK hizmet binasında gerçekleştirilmiştir.

MEB Bakan Yardımcısı Sn. Doç. Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU, YÖK Yürütme Kurulu Başkan Vekili Sn. Prof. Dr. H. Haldun GÖKTAŞ, MYK Kurum Başkanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN’ın katılım sağladığı toplantıda Kurul Üyeleri 2022-2023 yılları arasında gerçekleşen TYÇ faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir.

Kurul üyeleri tarafından gerçekleştirilen istişareler neticesinde 2022 ve 2023 Yılları Faaliyet Raporları ile 2024 Yılı Faaliyet Planı, mevzuat düzenlemeleri, Yeterlilik Türü Belirleyicileri ve TYÇ’ye Yerleştirilen Yeterliliklere Yönelik Tavsiye Kararları onaylanarak geçerlilik kazanmıştır.