Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı’nın temel amacı, mevzuatla verilen görev ve yetkiler kapsamında, hangi öğrenme ortamında kazanılmış olursa olsun kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri kapsayan ve AYÇ ile uyumlu olarak tasarlanan TYÇ’nin oluşturulması, işletilmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini diğer sorumlu kurumlarla iş birliği içerisinde ve şeffaf süreçler dâhilinde yürütmektir.

Söz konusu amaç kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin ve 2024 yılı planlarının sunulduğu “TYÇ 2023 Yılı Faaliyet Raporu ve 2024 Yılı Faaliyet Planı” yayınlanmıştır.

İlgili dokümana web sitemizin “Yayınlar” bölümünde yer alan “Faaliyet Raporları“ başlığından ulaşabilirsiniz.