Mesleki Yeterlilik Kurumumuz koordinasyonunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 46. Toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Kurum Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Sosyal Tarafların Kurul Üyesi temsilcileri katılım sağladı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilerek, TYÇ Daire Başkanlığının incelemesi sonucu uygun bulunan ve Kurul’un onayına sunulan 131 yeterliliğin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'ne yerleştirilmesi ve akreditasyon süresi biten 21 yükseköğretim programı için TYÇ logosu kullanım hususları Kurul Üyeleri tarafından değerlendirildi.