Mesleki Yeterlilik Kurumumuz koordinasyonunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 43. Toplantısı 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Kurul toplantısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sn. Ali KARAGÖZ’ün açılış konuşmaları ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu temsilcileri ile kamu, işçi ve işveren taraflarının temsilcilerinin yer aldığı Kurul toplantısında Kredilendirme Usul ve Esas Taslağı değerlendirildi ve TYÇ Logosunun Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar taslağının güncellenmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan Kurs Bitirme Belgelerine (mesleki) ilişkin Yeterlilik Türü Belirleyicileri ve Ulusal Yeterlilik Sistemi Terimler Sözlüğü uygun bulunarak kabul edildi.

 

Toplantıda ayrıca TYÇ’ye Yerleştirilmesi için başvuruda bulunulan yeterliliklere ilişkin inceleme raporları ve değerlendirme formları üyelerin bilgisine sunuldu. Bu kapsamda MYK sorumluluğunda bulunan 5 yeterliliğin TYÇ’ye yerleştirilmesine karar verildi. 

TYÇ Dairesi Başkanlığının önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin bilgilerin sunulduğu toplantıya katılım sağlayarak değerli görüş ve önerilerini paylaşan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.