Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 28 Şubat - 1 Mart 2023 tarihlerinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AYÇ Danışma Grubu 61. Toplantısı’na katılım sağlamıştır.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü’nün başkanlık ettiği ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) uzmanlığıyla desteklenen Danışma Grubu, Avrupa Konseyi ile birlikte, ulusal temsilciler (Üye Devletlerden ikişer, diğer 11 katılımcı ülkeden ise birer temsilci), iş piyasası aktörleri, eğitim-öğretim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yılda ortalama üç kez düzenlenen Danışma Grubu toplantılarına katılım sağlanarak Avrupa düzeyindeki ve diğer ülkelerdeki gelişmelerin takip edilmesi, ülkemizdeki gelişmelerin paylaşılması, istişarelerde bulunulması ve kurumsal temasların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya ülkemizi temsilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığında görevli Mesleki Yeterlilik Uzmanı Ekrem YAZICI katılmıştır.

Gündemdeki tüm konuların Danışma Grubu üyeleri tarafından müzakere edildiği toplantının birinci gününün ilk bölümünde, Avrupa’daki ve ulusal düzeydeki güncel gelişmeler paylaşılmış, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve İsveç Dönem Başkanlığı ile ETF ve CEDEFOP adına bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Avrupa Beceriler Yılı etkinlikleri hakkında ve proje grupları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılarak bu konular hakkında görüşler alınmıştır.

Toplantının diğer oturumunda ise AB Komisyonu tarafından yaptırılan AYÇ hakkında etki değerlendirme çalışmasının ön bulguları paylaşılarak ülke temsilcilerinin çalışma hakkında bilgi sahibi olması sağlanmış ve çalışmanın sonraki aşamaları hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Oturumun ikinci bölümünde ise Avrupa Birliği ölçeğinde gerçekleştirilebilecek AYÇ iletişim faaliyetleri ve oluşturulabilecek araçlar hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Farklı paydaşlarla iletişime geçilebilmesinin ve UYÇ ve AYÇ kullanıcı olabilecek son kullanıcılara temas edebilmenin önemi vurgulanmıştır.

Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda ise Dijital Yeterlilikler ve Avrupa Öğrenme Modeli ismi ile oluşturulan veri setinin yapısı hakkında çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirilmiştir. Devamında ise Europass Portalda yer alan Öğrenme Fırsatları bölümünün yeni yapısı hakkında çalışma grubunun değerlendirmeleri paylaşılmıştır.

Toplantının ikinci gününde ise CEDEFOP tarafında organize edilen Mikro-Yeterlilikler hakkındaki proje faaliyetleri ve güncel durum ve yaklaşımlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Mikro Yeterlilikler ifadesi ile bir çatı terim oluşturulduğunu, farklı ülkelerin farklı isimlerle de bu yeterlilikleri isimlendirdiklerini iletmiştir.

Doğrulama örneği olarak sunulan İrlanda’da adayların AYÇ Seviye 5 Ulusal Kuaför belgesi ile belgelendirildiği çalışmalardan paylaşımlarda bulunulmuş ve AB Ölçeğinde oluşturulması beklenen AB Beceri Havuzu (EU Talent Pool) tanıtımı ile toplantı sonlandırılmıştır.