Yeterliliklerin, yeterliliklerin içeriğinin ve işgücü piyasası ile eğitim ve öğretimdeki değerinin (sektörel, bölgesel, ulusal veya uluslararası) görünürlük ve açıklık derecesini ifade etmektedir.