Yeterliliklerin görünürlüğünü artırmak, son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlamak, farklı tür yeterlilikleri birbirleriyle ilişkilendirmek, karşılaştırmak ve yeterlilikleri düzenli olarak gözden geçirebilmek için yeterliliklerin sistematik bir şekilde bir araya getirildiği internet tabanlı portaldır.