Doğrudan öğrenme olarak belirtilmemiş olmakta birlikte (öğrenme hedefleri, öğrenme zamanı veya öğrenme vasıtası açısından) planlanan faaliyetler arasına yerleştirilmiş öğrenmedir. Yaygın öğrenme, öğrenicinin bakış açısından istemli olarak gerçekleştirilir.