Sosyal diyaloğun taraflarını oluşturan, işçi ve işveren sendikaları ile meslek kuruluşlarıdır.