Bir yeterlilik ve/veya bir yeterlilik türünün ait olduğu ulusal yeterlilik çerçevesi seviyesini belirlenmesi faaliyetidir. Kapsamlı yeterlilik çerçevelerinde seviyelendirme, farklı yeterlilik türleri arasında karşılaştırılırlığı sağlamak ve öğrenenlerin farklı öğrenme türleri arasında daha kolay hareket etmelerini kolaylaştırmak için gerekli mekanizmanın oluşmasını sağlar.