Doğrulamaya yönelik kanıtları dokümante etmek için en sık kullanılan yöntemdir. Portfolyo, bireylerin kazanımlarına ilişkin kanıtların ortaya konulmasını sağlayan farklı araçlar kullanarak öznellik (sübjektiflik) riskini ortadan kaldırmayı hedefler ve üçüncü tarafların değerlendirmelerini de içerebilir.