Başarılmış öğrenme kazanımlarına ileri öğrenimler veya istihdam amacıyla yetkili kurum tarafından resmi statü kazandırılması sürecidir. Süreç, (i) yeterlilik (sertifika, diploma, unvan) düzenleme, (ii) yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması, (iii) denklik, kredi veya muafiyet verilmesi yoluyla gerçekleşebilir.