Bir bireyin bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yetkinliklerinin önceden tanımlanmış kriterlere göre (öğrenme beklentileri, öğrenme kazanımlarının ölçülmesi gibi) değerlendirilmesi sürecidir. Değerlendirmenin arkasından, genel olarak onaylama ve belgelendirme gerçekleştirilir. *Açıklama: Literatürde İngilizce ʻassessmentʼ terimi genellikle bireylerin değerlendirilmesi anlamına gelirken, ʻevaluationʼ terimi çoğunlukla eğitim ve öğretim yöntemlerinin veya sunucuların değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.