Bireylerin öğrenme kazanımlarının bir yeterlilik kazanmak üzere aktarılması, tanınması ve uygun olduğu hallerde biriktirilmesine yönelik teknik çerçevedir.

Detaylı bilgi için https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en/