Temel görev ve işlemleri büyük benzerlik gösteren işler setidir.