Bir faaliyetin kabul görmüş kurallar ve standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğinin gösterilmesine ve performans sonuçlarının şart koşulan kurallar ve/veya planlara göre adil olarak, doğru şekilde raporlanmasına ilişkin yükümlülüktür.