Eğitim ve öğretimin (programların içeriği, müfredat, öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi ve onaylanması vs.), paydaşların beklediği kalite gerekliliklerini karşılamasını temin etmek üzere gerçekleştirilen planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama, kalite geliştirilmesi aşamalarını içeren faaliyetlerdir.