Bir kuruluşun ya da kişinin belirli görevleri yerine getirmeye yetkili olduğunun yetkili kurum tarafından resmi olarak tanınmasıdır.