Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 16-17 Şubat 2022 tarihlerinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AYÇ Danışma Grubu 58. Toplantısı’na katılmıştır.

Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla AYÇ Danışma Grubu kurulmuştur. AYÇ’nin uygulanmasında Komisyon, Üye Devletler ve paydaşlar arasında merkezi bir istişare platformu olan AYÇ Danışma Grubu, AYÇ uygulamasına katılan ülkeler arasında güven oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü’nün başkanlık ettiği ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) uzmanlığıyla desteklenen Danışma Grubu, Avrupa Konseyi ile birlikte, ulusal temsilciler (Üye Devletlerden ikişer, diğer 11 katılımcı ülkeden ise birer temsilci), iş piyasası aktörleri, eğitim-öğretim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yılda ortalama üç kez düzenlenen Danışma Grubu toplantılarına katılım sağlanarak Avrupa düzeyindeki ve diğer ülkelerdeki gelişmelerin takip edilmesi, ülkemizdeki gelişmelerin paylaşılması, istişarelerde bulunulması ve kurumsal temasların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya ülkemizi temsilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığında görevli Mesleki Yeterlilik Uzmanı Ekrem YAZICI katılmıştır.

 

Gündemdeki tüm konuların Danışma Grubu üyeleri tarafından müzakere edildiği toplantının birinci gününün ilk bölümünde, Avrupa’daki ve ulusal düzeydeki güncel gelişmeler paylaşılmış, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Fransa Dönem Başkanlığı adına bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Yeni girişimler olan Individual Learning Accounts (ILA)(Bireysel Öğrenme Hesapları) ve Micro-Cedentials (Mikro Yeterlilikler) sunumlar yapılarak bu başlılar hakkında görüşler alınmıştır.

 

Toplantının ikinci oturumunda ise İtalya’nın güncellenen referanslama raporunun sunumu gerçekleştirilmiş ve raporu inceleyen CEDEFOP ve belirlenen ülke temsilcilerinin bu rapor hakkındaki değerlendirmelerine yer verilmiştir.

 

Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda ise salgın nedeniyle bir araya gelemeyen danışma grubu üyelerinin iletişimlerini artırmak amacıyla daha küçük gruplara ayrılarak güncel gelişmeler hakkında konuşmalar gerçekleştirilmiştir. Ardından UYÇ’lerin ve AYÇ’nin etkileşiminin nasıl artırılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

 

Toplantının ikinci gününde ise AYÇ Danışma grubu ve paydaşlarının 2022-2023 çalışma planları hakkında bilgi verilmiş ve plan hakkında istişarelerde bulunulmuştur. İkinci günün devamında ise doğrulama (validation)” başlığı ele alınmış, Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması ile ilgili dokümanların güncellenmesi süreci ve yöntemleri hakkında bilgilendirme sağlanmıştır.

 

 

Toplantının son bölümünde ise Avrupa Öğrenci Ağı(ESN)’nın yürüttüğü proje olan myESNcareer projesi hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır.