Yeterlilik Kodu

TR00327757

Yeterlilik Adı
Biyoloji Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Biyoloji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Biyoloji alanında yeterli bilgi birikimine sahip olma ve kuramsal/uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi.
 • Biyoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 • Biyoloji ile ilgili kazanımlarını sözlü ve yazılı bir şekilde etkin olarak ifade edebilme becerisi.
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve Biyoloji ile ilgili kazanımlarını kullanarak yeni fikirler ve yeni teknolojiler üretebilme becerisi.
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilinci ve toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
 • Biyoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık yaratma becerisi.
 • Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi.
 • İş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yeterli bilgi ve farkındalık kazanma becerisi.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğiti-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir.

En az bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Genel olarak arasınavın en az %40'ı ve final sınavının en fazla %60'ı alınarak harf notu hesaplanır. Değerlendirme Tablosu PUAN HARF NOTU KATSAYI 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 80-84 BB 3.00 70-79 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 Yeterli YE - (Kredisiz dersler için) Yetersiz YS - (Kredisiz dersler için) Devamsız DS 0.00 Buna göre öğrenci AA,BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır. DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Bölümümüz OSYM Üniversite Giriş Sınav sonuçlarına göre I. öğretim ve II. öğretim olmak üzere ikili eğitim vermekte, yabancı uyruklu öğrencileri de kabul etmektedir. Ayrıca Bölümümüzün lisans öğrencileri Erasmus Programı ile yurt dışındaki, Farabi programı ile ise yurt içindeki anlaşmalı üniversitelere eğitim ve araştırma amacı ile gönderilmektedir.

Başarma ŞartlarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 240 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Biyoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde ve kamu kuruluşlarında istihdam alanı bulabildiği gibi akademik veya araştırma laboratuarlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00327757


Yeterlilik Adı
Biyoloji Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Biyoloji alanında yeterli bilgi birikimine sahip olma ve kuramsal/uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi.
 • Biyoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 • Biyoloji ile ilgili kazanımlarını sözlü ve yazılı bir şekilde etkin olarak ifade edebilme becerisi.
 • Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve Biyoloji ile ilgili kazanımlarını kullanarak yeni fikirler ve yeni teknolojiler üretebilme becerisi.
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilinci ve toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.
 • Biyoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık yaratma becerisi.
 • Biyoloji alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi.
 • İş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında yeterli bilgi ve farkındalık kazanma becerisi.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisans Eğiti-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenciye verilecek ders notu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir.

En az bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı verilir. Genel olarak arasınavın en az %40'ı ve final sınavının en fazla %60'ı alınarak harf notu hesaplanır. Değerlendirme Tablosu PUAN HARF NOTU KATSAYI 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 80-84 BB 3.00 70-79 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 Yeterli YE - (Kredisiz dersler için) Yetersiz YS - (Kredisiz dersler için) Devamsız DS 0.00 Buna göre öğrenci AA,BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır. DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi Paketi URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Biyoloji

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Biyoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde ve kamu kuruluşlarında istihdam alanı bulabildiği gibi akademik veya araştırma laboratuarlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Giriş Şartı

Bölümümüz OSYM Üniversite Giriş Sınav sonuçlarına göre I. öğretim ve II. öğretim olmak üzere ikili eğitim vermekte, yabancı uyruklu öğrencileri de kabul etmektedir. Ayrıca Bölümümüzün lisans öğrencileri Erasmus Programı ile yurt dışındaki, Farabi programı ile ise yurt içindeki anlaşmalı üniversitelere eğitim ve araştırma amacı ile gönderilmektedir.


Edinme Yolları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 240 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır).


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00327757

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAkademik
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasBiology
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00327757


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Biology

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-